Technológie

 

Vápennocementové omietky


Na Slovensku majú dlhú tradíciu a sú najpoužívanejšie. Sú vhodné do interiéru aj exteriéru. Vonkajšie vápenno-cementové omietky sú hydrofobizované. Interiérové omietky sa v exteriéri nedajú použiť. Úprava povrchu sa robí vyhladením vhodným hladítkom. Dosiahnutý vzhľad je primerane hladký, na pohmat jemne zrnitý. Sú vhodné do všetkých obytných priestorov, aj s vyšším vlhkostným zaťažením.

Sadrové omietky


Získavajú si čoraz väčšiu obľubu. Sú určené výhradne do interiéru. Ich výhodou je väčšia plasticita a menšia náchylnosť na tvrobu trhliniek. povrch sa upravuje hladením alebo gletovaním., čím sa dosahuje zrkadlovo hladký povrch. Aktívne regulujú množstvo vlhkosti v interiéri a tak prispievajú k optimálnej klíme.