Úprava interiérových stien zahŕňa v sebe nespočetné množstvo možností. Správnou voľbou omietkovín, bežných i netradičných, voľbou povrchových úprav s rôznymi štruktúrami, vzormi, výberom farieb či rôznymi maliarskými technikami dokážeme interiér dotvoriť, zvýrazniť, vniesť mu jedinečnú atmosféru a významným spôsobom podčiarknuť jeho osobitosť.

 

Pri výbere omietky treba prihliadať na niekoľko aspektov, a to predovšetkým na:

- materiál, z ktorého sú zhotovené konštrukcie určené na omietanie

- požadovaný vzhľad omietky

- nákladovú cenu, ktorá zahŕňa prácnosť aj časovú náročnosť

- účel miestnosti a jej využitie

- rovinatosť podkladu a na to, či si vyberieme omietky jednovrstvové, viacvrstvové, alebo tenkovrstvové

 

Nami zhotovované omietky:


   Vápennocementové omietky Baumit MVS 25
   Sádrové omietky Baumit Glattputz

 

Čo ovplyvní cenu omietky:

 
Cena závisí nielen od štvorcových metrov, ale aj od prácnosti jednotlivých detailov. Ak chceme zistiť aspoň približné náklady, spočítame štvorcové metre omietaných plôch, pričom stropy počítame osobitne. Do celkovej ceny sa započítava vyššia prácnosť pri omietaní hrán, rohov, kútov a stropov. Rovnosť podkladu takisto hrá svoju úlohu – ak podklad nie je rovný, cena omietky bude vyššia kôli vyššej spotrebe materiálu na dosiahnutie rovinatosti finálnej plochy. Ďalším faktorom, ktorý výšku rozpočtu ovplyvňuje, je nevyhnutnosť použiť pomocné lešenie. Nesmieme zabudnúť ani na rohové líšty a armovacie sklenené textílie. Dôležitým rozdielom v cene je výber z typov omietok. Ale stále hrá vo váš prospech fakt, že nami zhotovené omietky „ na kľúč“ sa pohybujú v rozumných cenách a sú realizovateľné v krátkych časových intervaloch.

                                                                                                                                       Ján Pitoňák